Jak zaprojektować własny wzór nadruku na koszulkę?

 
Od jakiegoś już czasu modna są tzw. "full print-y" czyli po prostu odzież, której całą powierzchnię zadrukowano. 
Chyba wszystkie już sieciówki i nie tylko, mają lub miały w swojej ofercie taki typ ubrań.
Powstały również sklepy, które pozwalają na wrzucenie do kreatora swojego wzoru i przeniesienia go na odzież, dodatkowo jest również możliwa sprzedaż takich wzorów. 

Sama mam kilka wzorów dostępnych m.in. na liveheroes.comDzisiaj zaprojektujemy wzór z motywem ludzkiej czaszki w połączeniu z amarylisem

Moje zdjęcie z czaszką pochodzi jeszcze z banku zdjęć zwanego Photoxpress, który niestety już nie istnieje... 

Jak dobrze pamiętam był to twór z ramienia Fotolia - która już dziś występuję z kolei pod szyldem Adobe
Na tło wybrałam mazy zrobione farbami wodnymi, do stworzenia efektu wyrastania roślin z czaszki - wykorzystałam zdjęcie donicy z rosnącym w niej bluszczem. 

_______________________________________________________________
  
Today we will design our own full print design.
What it consists of?


Do wybranego tła stosujemy Krzywe - ustawione tak jak na poniższym zrzucie.

Curves - settings down below. 


 W następnym kroku do wybieramy filtr Czarno-Białe i ustawiamy jak na kolejnym zrzucie.

Black and white - settings down below.  
 
Teraz pozbawiamy czaszkę "czubka"  i w to miejsce dopasowujemy donicę z bluszczem ukrywając nie potrzebne elementy za pomocą Maski warstwy.

Erase a top of head - in empty pleace put in english ivy.
Pod zwisający bluszcz dodajemy cień - najprościej zduplikować warstwę ze zwisającym pnączem 
i Jasność ustawić na -100, tryb mieszania na Nakładkę i zmniejszyć krycie na jakieś 30%. 
Brzeg donicy musimy dopasować kolorystycznie do czaszki, możemy pobrać kroplomierzem kolor 
z czaszki i pomalować jej rant na Nowej Warstwie na trybie mieszania ustawionym na Kolor.  
Po drugiej stronie czaszki dodajemy kolejne zwisające pnącze, a donicę wypełniamy uprzednio wyciętym kolejnym bluszczem i amarylisami. 

Under ivy put in a shadow - duplicate layer with ivy - Brightness -100, blend mode Overlay, opacity 30%. Take a color from skull by Eyedropper Tool and paint on the edge of skull - blend mode - Color. Add more english ivy and amaryllis flowers.
Teraz dodajemy motyla siedzącego na kwiecie - dodajemy do niego cień w taki sam sposób 
jak do pnącza, dokładamy dwie perły - do nich również dodajemy cienie. Pod czaszką malujemy również cień i duplikujemy warstwę na której znajduje się czaszka potem odwracamy ją w pionie 
i dopasowujemy odbicie. Dobrze było by również pozbyć się żółtych liści, na nowej warstwie malujemy zielonym kolorem miejsca, które chcemy zmienić na zielone, tryb mieszania ustawiamy na kolor, następnie duplikujemy powstałą warstwę - tryb mieszania ustawiamy na Pomnóż 
i dopasowujemy by nie było za ciemne ani by nie świeciło.

Add butterfly on flower, add shadow under the butterfly 
- the same like a shadow under ivy.
Add two pearls with shadows, under the skull paint shadow and duplicate
 layer with skull and transform vertical and adjust like reflection can be.


Wracamy do tła. Nad warstwami budującymi kolor i kontrast dodajemy nowe warstwy i układamy kolejne mazy z farb wodnych. 
Mazy mogą być w różnych kolorach, bawimy się trybem mieszania, kryciem warstw itp.

Back to the background - create new layers with watercolor brushes. Play with colors, 
blend modes, opacity.Wracamy do czaszki, na nowej warstwie białym kolorem malujemy rant czaszki, parę liści, wystające elementy żuchwy, zęby. Następnie dobieramy tryb mieszania do powstały warstw - Łagodne Światło i Nakładkę, dopasowujemy poziom krycia - podbijamy światło. Warstwę z tłem 
z farb wodnych duplikujemy, pozbawiamy koloru i przenosimy nad powstałą czaszkę z roślinami, tryb mieszania Pomnóż, krycie około 30%.

Back to skull - on new layer with white color paint the edge of skull, a few leaves,  
parts of the jaw, teeth. Blend mode for layers with white color - Soft Light and Overlay - opacity as you wish. Layer with background duplicate, make it black and white and take upper then rest layers - blend mode Multiply, opacity about 30%.Teraz dodajemy Barwę i Nasycenie, które modyfikujemy jak na zrzucie, obniżamy krycie 
do około 50 %.

Add layer with Hue and Saturation, setting down below, opacity about 50%.
Tworzymy warstwę wypełnioną kolorem takim jak na zrzucie, tryb mieszania Ciemniej, 
krycie około 55-60%.

New layer fill in with color which is on print screen, blend mode Darker, 
opacity about 55-60%.


Dodajemy Krzywe, obniżamy krycie do 80%, modyfikujemy je ja na zrzucie i używamy Maski warstwy do ich ukrycia, następnie pędzlem w kolorze białym odkrywamy cienie, 
które chcemy wzmocnić.

Add Curves - opacity 80%, settings like a on print screen, take a layer mask and hide everythin. Next take a white brush and unhide shadows which you want.
Balans kolorów modyfikujemy jak na zrzucie i zmniejszamy krycie do do 75%.

Color Balance - settings down below, opacity 75%.


Dodajemy warstwę wypełnioną kolorem czarnym, stosujemy Flarę Obiektywu, nasycenie barwy -100, tryb mieszania Nakładka, około 30%.

New layer with black color, Lens Flare, make it black and white, blend mode Overlay, opacity about 30%.


Kolejna wypełniona czarnym kolorem warstwa i biała kropka zrobiona miękkim pędzlem w kolorze białym o dużej średnicy, Łagodne Światło, krycie około 45%.

 Next black layer and circle - white soft brush with big size, Soft Light, opacity about 45%.


Łączymy widoczne warstwy (Ctrl+Shift+A+E) i używamy filtra Foliowanie - dobieramy pasujące nam ustawienia i zmniejszamy krycie warstwy do 35%.

We combine the visible layers (Ctrl+Shift+A+E) Plastic Wrap Filter - setting it is your decision, opacity about 35%.A tak prezentuje się nasz projekt na odzieży.

And... on clothes.
Film z procesem tworzenia.

Speed Art.

 


Low Lands, jak czerpać inspirację z muzyki do tworzenia obrazów myśli.

Low Lands jest wizualizacją utworu Gojiry, to obraz, 
który mam przed oczami ilekroć słucham tego utworu. 

Low Lands is a visualization of the song of Gojira, this picture,
I have in my mind when I listen to this song.

"tell me what you see
in the after life
par-dela le ciel
par-dela le soleil" 


Krajobraz zaczęłam tworzyć od zdjęcia rwącego potoku, do którego dobrałam ośnieżone góry, dodatkowo skąpane w chmurach i przygaszone niebo. 
Za pomocą Maski warstwy ukryłam niechciane elementy.

I have started work with it from this river, I've added mountains in snow and clouds 
and sky with sun behind clouds. I added Layer Mask and hid these parts of which
I don't want on this pic. Na dolną część kompozycji wybrałam kamienie, które dopasowałam również
za pomocą Maski.

On bottom of this composition I've added stones. 
With Layer Mask I hid elements which I don't want to have on this image.  Kolejny krok to przyciemnienie prawej dolnej strony - zaczynamy już budować światło.
Czarnym kolorem zamalowujemy partie, które chcemy przyciemnić, 
a następnie zmieniamy tryb mieszania warstwy na Łagodne Światło i zmniejszamy 
krycie warstwy do 21%.

Next step is make dark of left side pic. 
Black colour paint on parts which must be darker, blend mode - Soft Light, opacity 21%.


Teraz dodamy trochę więcej mgły, wybieramy zdjęcie na którym główną rolę odgrywają chmury, następnie zmieniamy tryb mieszania warstwy na Jaśniej i za pomocą Maski warstwy ukrywamy niechciane elementy.

On new layer add photo with clouds, change blend mode on Lighten and with Layer Mask 
we can to hide what we don't want on image.Po prawej stronie zmienimy trochę obraz wzgórza, dodajemy partię, która zasłoni pęknięcia zieleni i za pomocą maski zasłaniamy niechciane miejsca.

On the right side of picture, add something from more green from another landscape, 
 adjust with Layer Mask.


Pogłębiamy obraz klimat mglistości po górnej prawej stronie, dodajemy chmury, 
następnie zmieniamy tryb mieszania na Jaśniej i dodajemy Maskę, by zasłonić to, 
czego nie chcemy na obrazie.

 On the right side on New Layer add some clouds - blend mode on Lighten
and add Layer Mask and adjust.


Lewa strona podobnie, zdjęcie chmur, tryb mieszania Jaśniej, następnie Maska i zostaje 
tylko co chcemy widzieć.

Left side similarly - pic of clouds, blend mode Lighten and the same job with Layer Mask.


 Kolejny etap, to zabawa z Barwą i Nasyceniem, wartości jak na zrzutach.

Next step is Hue and Saturation - settings down below.


Podnosimy kontrast za pomocą Krzywych.

Higher contrast with Curves - settings down below.
 

Następny krok to Mapa Gradientu, zmiana trybu mieszania na Łagodne Światło
zmniejszenie krycia do 27%.

Gradient Map, blend mode Soft Light, opacity 27%.

Teraz malujemy pierwsze promienie przebijającego się przez chmury słońca. 
Biały kolor, miękki pędzel. 
Zmiana trybu mieszania na Nakładkę, zmniejszenie krycia do 32%.

We have to paint sunbeams. White colour, soft brush.
Blend mode Overlay, opacity 32%.

Jako, że lubię mieć kontrolę nad praktycznie każdym moim "mazem" na nowej warstwie 
znów malujemy promienie światła by wzmocnić świetlny efekt. 
Potem znów tryb mieszania Nakładka i zmniejszenie krycia do 19%.

On New Layer paint another sunbeams, Overlay, opacity 19%.

Na Nowej Warstwie przyciemniamy prawą stronę, tryb mieszania Łagodne światło
krycie 24%.

On New Layer paint black colour on left bottom side, blend mode Soft Light, opacity 24%.


Lewą stronę kolorujemy w odcieniach zgaszonej czerwieni, mniej więcej takiej 
jaką barwę uzyskaliśmy na trawie, następnie tryb mieszania Łagodne światło,
krycie 45%. 

Left side we must paint with red tones - something like colour of grass on our picture.
Blend mode Soft Light, opacity 45%.


Kolejny krok to wzmocnienie jasności pierwszego planu, malujemy miękkim pędzlem 
w białym kolorze - niby mgłę - następnie zmieniamy tryb mieszania na Nakładkę.

 Next step is paint with white soft brush on foreground - something like a mist.
Blend mode on Overlay.Kolorem turkusowym wypełniamy obraz, następnie tryb mieszania wybieramy 
Ciemniej  i zmniejszamy krycie do 13%.

With turquoise colour fill in new layer - blend mode Darker, opacity 13%.
 

Teraz kolej na wzmocnienie słońca. Wybieramy zdjęcie z podobnie przygaszony słońcem, dopasowujemy, zmieniamy tryb mieszania na Jaśniej i za pomocą Maski
ukrywamy to czego nie chcemy.

On new layer add similarly sun with clouds, blend mode Lighten and with layer mask - adjust.Znów malujemy promienie, tryb mieszania Łagodne Światło, krycie 9%.

Again paint sunbeams, Soft Light, opacity 9%.Kolejna warstwa z promieniami, tryb mieszania Nakładka, krycie 5%.

Another layer with sunbeams, Overlay, opacity 5%.


Teraz kolej na Jasność/Kontrast - ustawienia jak na zrzucie, a krycie zmniejszone do 47%.

Next layer with Brightness/Contrast settings down below, opacity 47%.


Balans kolorów ustawiamy jak na zrzucie, tryb mieszania na Jaśniej i zmniejszamy
 krycie do 48%.

Color Balance - settings down below, blend mode Lighten, opacity 48%.


Czarny kolorem, miękkim pędzlem o niskim kryciu przyciemniany dół obrazu.

With black soft brush with low opacity paint on down of image.Teraz dodajemy warstwę Czarno-Białą i wybieramy Podczerwień
którą modyfikujemy jak na zrzucie.

New Black and White Layer - infrared with changes - settings down below.


Teraz tryb mieszania warstwy Czarno-Białej zmieniamy na Pomnóż i zmniejszamy 
krycie do 16%.

Black and White Layer blend mode Multiply, opacity 16%.


Teraz tworzymy dwie nowe warstwy na jednej po lewej stronie obrazu malujemy lekką mgłę (Nakładka, krycie 100%) na drugiej po prawej stronie również nanosimy mgłę 
(Łagodne Światło, krycie 45%).

Add two new layer. On the first - on left side paint low mist (Overlay, opacity 100%), 
on the second layer on right side bigger mist (Soft Light, opacity 45%). 


Teraz wypełniamy nową warstwę kolorem czarnym i robimy 
w miejscu słońca miękkim pędzlem 
o dużej średnicy białą plamę, następnie zmieniamy tryb mieszania 
na Łagodne Światło i zmniejszamy krycie do 23%.

Fill in new layer with black colour, with big size white soft brush paint circle - blend mode 
Soft Light, opacity 23%. Kolejna warstwa to Mapa Gradientu, tryb mieszania Ciemniej, krycie 5%.

Gradient Map, blend mode Darker, opacity 5%.Kolejna warstwa to Krzywe - zmodyfikowane jak na zrzucie.

Next new layer is Curves - settings down below.


Krycie warstwy z Krzywymi zmniejszamy do 58% i na chwilę obecną 
obraz wygląda tak jak poniżej.

Opacity layer with Curves is 58%. Kolejna warstwa to Poziomy zmodyfikowany tylko poziom Niebieskich
tak jak na zrzucie i zmniejszone krycie do 10%.

Next new layer is Levels - changes only on Blue - settings down below.
Opacity 10%.

Po połączeniu wszystkich widocznych warstw i zastosowaniu Cieni/Podświetleń 
oraz zmianie trybu mieszania na Pomnóż i zmniejszonym do 22% kryciu otrzymamy obraz jak poniżej.

After flatten the all visible layer - add Shadows/Highlights filter and change blend mode 
on Multiply, opacity this layer is 22%.Na nowej wypełnionej czarnym kolorem warstwie stosujemy filtr Flara obiektywu
następnie Rozmycie Gaussowskie, tryb mieszania Łagodne Światło - krycie 21%.

On new black layer add Lens Flare and Gaussian Blur, blend mode Soft Light, opacity 21%.


Mapa Gradientu - jak na zrzucie, tryb mieszania Łagodne Światło, krycie 30%.

Gradient Map like a down below, blend mode Soft Light, opacity 30%.


Kolor Selektywny zmodyfikowany jak na zrzucie, zmniejszone krycie do 69%.

Selective Color - settings down below. Opacity 69%.


Wypełnienie nowej warstwy kryjącym żółtym kolorem, 
tryb mieszania Łagodne Światło, krycie 21%.

Fill in new layer with yellow color, Soft Light, opacity 21%.

Kolor selektywny - zmodyfikowany na żółtym jak na zrzucie, zmniejszone krycie do 37%.

Selective Color - setting like down below - only on yellow.
Opacity 37%.


Porównanie przed i po poniżej.

Before and After down below.