Jak zaprojektować własny wzór nadruku na koszulkę?

 
Od jakiegoś już czasu modna są tzw. "full print-y" czyli po prostu odzież, której całą powierzchnię zadrukowano. 
Chyba wszystkie już sieciówki i nie tylko, mają lub miały w swojej ofercie taki typ ubrań.
Powstały również sklepy, które pozwalają na wrzucenie do kreatora swojego wzoru i przeniesienia go na odzież, dodatkowo jest również możliwa sprzedaż takich wzorów. 

Sama mam kilka wzorów dostępnych m.in. na liveheroes.comDzisiaj zaprojektujemy wzór z motywem ludzkiej czaszki w połączeniu z amarylisem

Moje zdjęcie z czaszką pochodzi jeszcze z banku zdjęć zwanego Photoxpress, który niestety już nie istnieje... 

Jak dobrze pamiętam był to twór z ramienia Fotolia - która już dziś występuję z kolei pod szyldem Adobe
Na tło wybrałam mazy zrobione farbami wodnymi, do stworzenia efektu wyrastania roślin z czaszki - wykorzystałam zdjęcie donicy z rosnącym w niej bluszczem. 

_______________________________________________________________
  
Today we will design our own full print design.
What it consists of?


Do wybranego tła stosujemy Krzywe - ustawione tak jak na poniższym zrzucie.

Curves - settings down below. 


 W następnym kroku do wybieramy filtr Czarno-Białe i ustawiamy jak na kolejnym zrzucie.

Black and white - settings down below.  
 
Teraz pozbawiamy czaszkę "czubka"  i w to miejsce dopasowujemy donicę z bluszczem ukrywając nie potrzebne elementy za pomocą Maski warstwy.

Erase a top of head - in empty pleace put in english ivy.
Pod zwisający bluszcz dodajemy cień - najprościej zduplikować warstwę ze zwisającym pnączem 
i Jasność ustawić na -100, tryb mieszania na Nakładkę i zmniejszyć krycie na jakieś 30%. 
Brzeg donicy musimy dopasować kolorystycznie do czaszki, możemy pobrać kroplomierzem kolor 
z czaszki i pomalować jej rant na Nowej Warstwie na trybie mieszania ustawionym na Kolor.  
Po drugiej stronie czaszki dodajemy kolejne zwisające pnącze, a donicę wypełniamy uprzednio wyciętym kolejnym bluszczem i amarylisami. 

Under ivy put in a shadow - duplicate layer with ivy - Brightness -100, blend mode Overlay, opacity 30%. Take a color from skull by Eyedropper Tool and paint on the edge of skull - blend mode - Color. Add more english ivy and amaryllis flowers.
Teraz dodajemy motyla siedzącego na kwiecie - dodajemy do niego cień w taki sam sposób 
jak do pnącza, dokładamy dwie perły - do nich również dodajemy cienie. Pod czaszką malujemy również cień i duplikujemy warstwę na której znajduje się czaszka potem odwracamy ją w pionie 
i dopasowujemy odbicie. Dobrze było by również pozbyć się żółtych liści, na nowej warstwie malujemy zielonym kolorem miejsca, które chcemy zmienić na zielone, tryb mieszania ustawiamy na kolor, następnie duplikujemy powstałą warstwę - tryb mieszania ustawiamy na Pomnóż 
i dopasowujemy by nie było za ciemne ani by nie świeciło.

Add butterfly on flower, add shadow under the butterfly 
- the same like a shadow under ivy.
Add two pearls with shadows, under the skull paint shadow and duplicate
 layer with skull and transform vertical and adjust like reflection can be.


Wracamy do tła. Nad warstwami budującymi kolor i kontrast dodajemy nowe warstwy i układamy kolejne mazy z farb wodnych. 
Mazy mogą być w różnych kolorach, bawimy się trybem mieszania, kryciem warstw itp.

Back to the background - create new layers with watercolor brushes. Play with colors, 
blend modes, opacity.Wracamy do czaszki, na nowej warstwie białym kolorem malujemy rant czaszki, parę liści, wystające elementy żuchwy, zęby. Następnie dobieramy tryb mieszania do powstały warstw - Łagodne Światło i Nakładkę, dopasowujemy poziom krycia - podbijamy światło. Warstwę z tłem 
z farb wodnych duplikujemy, pozbawiamy koloru i przenosimy nad powstałą czaszkę z roślinami, tryb mieszania Pomnóż, krycie około 30%.

Back to skull - on new layer with white color paint the edge of skull, a few leaves,  
parts of the jaw, teeth. Blend mode for layers with white color - Soft Light and Overlay - opacity as you wish. Layer with background duplicate, make it black and white and take upper then rest layers - blend mode Multiply, opacity about 30%.Teraz dodajemy Barwę i Nasycenie, które modyfikujemy jak na zrzucie, obniżamy krycie 
do około 50 %.

Add layer with Hue and Saturation, setting down below, opacity about 50%.
Tworzymy warstwę wypełnioną kolorem takim jak na zrzucie, tryb mieszania Ciemniej, 
krycie około 55-60%.

New layer fill in with color which is on print screen, blend mode Darker, 
opacity about 55-60%.


Dodajemy Krzywe, obniżamy krycie do 80%, modyfikujemy je ja na zrzucie i używamy Maski warstwy do ich ukrycia, następnie pędzlem w kolorze białym odkrywamy cienie, 
które chcemy wzmocnić.

Add Curves - opacity 80%, settings like a on print screen, take a layer mask and hide everythin. Next take a white brush and unhide shadows which you want.
Balans kolorów modyfikujemy jak na zrzucie i zmniejszamy krycie do do 75%.

Color Balance - settings down below, opacity 75%.


Dodajemy warstwę wypełnioną kolorem czarnym, stosujemy Flarę Obiektywu, nasycenie barwy -100, tryb mieszania Nakładka, około 30%.

New layer with black color, Lens Flare, make it black and white, blend mode Overlay, opacity about 30%.


Kolejna wypełniona czarnym kolorem warstwa i biała kropka zrobiona miękkim pędzlem w kolorze białym o dużej średnicy, Łagodne Światło, krycie około 45%.

 Next black layer and circle - white soft brush with big size, Soft Light, opacity about 45%.


Łączymy widoczne warstwy (Ctrl+Shift+A+E) i używamy filtra Foliowanie - dobieramy pasujące nam ustawienia i zmniejszamy krycie warstwy do 35%.

We combine the visible layers (Ctrl+Shift+A+E) Plastic Wrap Filter - setting it is your decision, opacity about 35%.A tak prezentuje się nasz projekt na odzieży.

And... on clothes.
Film z procesem tworzenia.

Speed Art.

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz