Apokaliptyczne wizje - czyli niszczymy miasta...

 Autumn of Future

 Od czasu do czasu miewam dość apokaliptyczne wizje i niszczę lub daję nowe życie miastom. Być może jest to spowodowane moim antyspołecznym podejściem do egzystencji lub też faktem bycia właścicielem beagle - mojej własnej królowej destrukcji.

From time to time I  have quite apocalyptic visions to destroy or give new life to cities.
Perhaps this is due to my anti-social approach to the existence or the fact of being 
a beagle owner - my private queen of  destruction.

Do tej pory wykonałam kilka takich obrazów. Pierwszą pracą była "Hope Dies Last" - która doczekała się dwóch wyróżnień na Photoshop Creative UK - jako Praca Dnia i Ulubiona praca użytkowników tejże strony. Na oficjalnej stronie PC UK ukazał się również czterostopniowy proces opisujący jak została ona wykonana. "Hope Dies Last" zapoczątkowała cykl prac, które sukcesywnie wykonuję.

So far, I made several images in this theme. The first work was "Hope Dies Last" - which received through two awards at Photoshop Creative UK - as the picture of the day and favourite users image. The official website of PC UK was also published four-step process describing how it was made. "Hope Dies Last" initiated a series of works, which I gradually doing.

Hope Dies Last
Kolejnym z serii był most Golden Gate - inspiracją był kadr z serialu "Miasteczko Wayward Pines" - z pierwszej serii. Tytuł pracy zaczerpnięty z tytułu odcinka w którym ten kadr się ukazał, czyli: "A Reckoning".
 
The next from the series was the Golden Gate Bridge - which was inspired from the series "Wayward Pines"- from the first series. Artwork title, taken from the title of episode: 
"A Reckoning".
 
A Reckoning
Kolejne dwie prace dotyczą Warszawy - pierwsza była opisana na kilku warszawskich portalach, w związku z nią pojawiło się nawet zaproszenie do warszawskiej telewizji (sic!), a druga, czyli "Forgotten Valley" -  to po prostu Pałac Kultury i Nauki umieszczony 
w skale - praca ta będzie opisana w wersji papierowej Photoshop Creative UK.

The next two artworks are relate to Warsaw - the first was described in several Warsaw websites in connection with it I was even invited to the Warsaw television (sic!), and the second, "Forgotten Valley" - is simply the Palace of Culture and Science placed in the rock - this work  
is described in a paper version of Photoshop Creative UK.

When we are gone - Warszawa

Forgotten Valley

Dzisiaj opiszę proces powstania pracy, którą nazwałam "Autumn of Future" i dotyczy miasta,w którym mieszkam - czyli Grudziądza, a jej motywem jest most im. Bronisława Malinowskiego, którego swego czasu przemierzałam w te i wewte dwa razy dziennie... :)

Today, I will describe the process of creation of the artwork, which I called "Autumn of the Future" and refers to the city, in which I live - Grudziadz, and theme is the Bronislaw Malinowski bridge.

Zdjęcie, z którego korzystałam wykonałam właśnie jesienią stąd pierwszy człon tytułu
i kierunek, w którym podążyłam tworząc ten obraz.

Photo, from which I started proces - I made in autumn, so from this is the first part of the title and the direction in whichI followed to create that image.

 
Drugi obraz to głównie drzewa jesienią i nostalgiczne niebo. 

The second image are trees in autumn and nostalgic sky.


Za pomocą Maski Warstwy odkryłam zdjęcie z pod spodu, czyli fragment mostu i Wisły.

With Layer Mask unhide first picture - scraps from bridge and Vistula.


W kolejnym etapie dodałam pęknięcia w dolnej części mostu - pochodzą one z innych zdjęć - opuszczonych, niszczejących budynków - te zwisające części, a wyszczerbienia metalu w dolnej części konstrukcji to fragmenty ciemnego papieru.

In next step I added a few cracks - from another photos with destroyed buildings - egde of metal construction are from edge of piece of dark paper.

 

Następny etap to dodanie "nowej" wysychającej rzeki i trawy w barwach jesieni.

Added new almost dry river and grass with colours of autumn.


W kolejnym kroku do wyboru są dwie opcje - mgłę skrywającą filary mostu można namalować - jak ja, lub skorzystać ze zdjęcia z gęstymi chmurami i wybrać tryb mieszania warstwy Jaśniej i za pomocą Maski Warstwy dopasować do obrazu.

In the next step added fog to bottom of the bridge - you can to paint it or add photo with clouds - blend mode - Lighten and adjust to the image.Następnie dodałam spływając strumieniem wodę - wybieramy zdjęcie wodospadu 
- tryb mieszania, który wybieramy to wcześniej wspomniany przeze mnie tryb Jaśniej.

Add flowing water from photo with waterfall - blend mode - Lighten.

Kolejny etap to dodanie Daniela w lewym dolnym rogu i jego lekkiego odbicia w wodzie.

Add white deer in left bottom and his reflection.Teraz dodam więcej mgły we wcześniej wspomniany sposób - możemy ją domalować 
 - lub skorzystać ze zdjęć zachmurzonego nieba i trybu mieszania Jaśniej.

More fog - the same way like before.W jednej trzeciej odległości od lewej strony obrazu dodaję białe ptaki, które również można wykonać w dwojaki sposób - namalować lub skorzystać ze zdjęcia ptaków, ustawić ich kolory na czarno-biały, potem za pomocą Ctrl+I odwrócić kolory - ptaki staną się białe, a tło czarne - wybrać sposób mieszania Jaśniej lub Ekran i dopasować. Dodaję również w niektórych partiach mostu zwisające korzenie.


In one - third of the distance from the left side of the image, add white birds, which also can be done in two ways - paint or use a photo with birds, adjust their colors to black and white, then use Ctrl + I invert the colors and birds will become white on black background. Then choose blend mode on Lighten or Screen and adjust. I add also in some parts of the bridge dangling roots.Przyciemniamy obraz - budując głębię za pomocą światła - cały obraz przyciemniamy dodając warstwę wypełnioną czarnym kolorem na sposobie mieszania Łagodne Światło 
i zmniejszając jej krycie do 40%. Następnie na nowej warstwie czarnym kolorem malujemy winietę - znów Łagodne Światło i krycie 40%.

Darken the image - building depth using light - the whole picture must darken so adding a new layer filled with black color on Soft Light blending opacity to 40%. Next on a new layer with black soft brush paint vignette - and again Soft Light and opacity to 40%.


Tworzymy kolor. Wybieramy Poziomy, z których modyfikujemy RGB, Czerwony, Niebieski 
jak na zrzucie.

Create a colour pallete. Choose Levels - setting down below.Sposób mieszania Pomnóż, krycie 25%. 
Obraz po modyfikacji kolorystycznej wygląda tak jak poniżej.

Blend mode - Multiply - opacity 25%.
Picture look like a down below.


Kolejna warstwa z Poziomami - teraz modyfikujemy wszystko - ustawienia na zrzucie.

Next layer with Levels - modification like on print screen.Tym razem tryb mieszania zostaje zwykły - a krycie zmniejszamy do 45%.

Blend mode - Normal - opacity 45%.Teraz użyjemy Balansu Kolorów - ustawienia jak na zrzucie.

Color Balance - settings on print screen.


Tryb mieszania - Zwykły - zmniejszone krycie do 58%.

Blend mode - Normal - opacity 58%.

Dodaję Nową Warstwę z kolorem #49ffe7 ustawiam na Łagodne Światło i zmniejszam 
jej krycie do 8%.

Add new layer with #49ffe7 color - blend mode - Soft Light - opacity 8%
 


Dodaję Mieszanie Kanałów - ustawienia jak na zrzucie.

Add Mixing Channels - settings on print screen.


Tryb mieszania - Zwykły - krycie 30%.

Blend mode - Normal - opacity 30%.


Na zakończenie rozjaśnimy trochę obraz za pomocą Krzywych - ustawionych jak na zrzucie.

Add more light with Curves - setting on print screen.


Tryb mieszania Zwykły - krycie 75%.

Blend mode -  Normal - opacity 75%.Porównanie przed i po - poniżej.

Before and After - down below.

 Wydruki prac są dostępne na kilku portalach / Prints:

Oprawnione / Framed - Box4Art 
Canvas i Tapeta / Canvas - Gurupa
Zwykłe plakaty format A2 - Flyers A2 - Cupsell


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz